ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอแม่แตง"

อัปเดตประชากร 2561
(อัปเดตประชากร 2561)
 
{| class="wikitable sortable" style="margin: 0 auto 1em auto; text-align:center;"
! ลำดับที่ || อักษรไทย || อักษรโรมัน || จำนวนหมู่บ้าน || ประชากรทั้งหมด<br /><small>(พ.ศ. 25592561)</small><ref name=population>[http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=50&statType=1&year=5961 รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน พ.ศ. 25592561 จังหวัดเชียงใหม่] กรมการปกครอง</ref> || colspan="2" | ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น<br /><small>(พ.ศ. 25592561)</small><ref name=population/>
|-
|| 1. || สันมหาพน || San Maha Phon || 10 || 6,576582 || 6,576582 || <small>(ทต. สันมหาพน)</small>
|-
|| 2. || แม่แตง || Mae Taeng || 8 || 4,428387 || 4,428387 || <small>(ทต. แม่แตง)</small>
|-
|| 3. || ขี้เหล็ก || Khilek || 11 || 910,806331 || 1,982957 <br /> 78,824374 || <small>(ทต. สันมหาพน)<br />(ทต. จอมแจ้ง)</small>
|-
|| 4. || ช่อแล || Cho Lae || 6 || 4,443390 || 4,443390 || <small>(ทม. เมืองแกนพัฒนา)</small>
|-
|| 5. || แม่หอพระ || Mae Ho Phra || 9 || 5,394337 || 5,394337 || <small>(ทต. แม่หอพระ)</small>
|-
|| 6. || สบเปิง || Sop Poeng || 13 || 7,865811 || 7,865811 || <small>(อบต. สบเปิง)</small>
|-
|| 7. || สันป่ายาง || San Pa Yang || 6 || 34,742168 || 34,742168 || <small>(อบต. สันป่ายาง)</small>
|-
|| 8. || บ้านเป้า || Ban Pao || 7 || 3,684719 || 3,684719 || <small>(อบต. บ้านเป้า)</small>
|-
|| 9. || ป่าแป๋ || Pa Pae || 13 || 6,126071 || 6,126071 || <small>(อบต. ป่าแป๋)</small>
|-
|| 10. || เมืองก๋าย || Mueang Kai || 5 || 1,627599 || 1,627599 || <small>(อบต. เมืองก๋าย)</small>
|-
|| 11. || บ้านช้าง || Ban Chang || 5 || 3,915885 || 3,915885 || <small>(อบต. บ้านช้าง)</small>
|-
|| 12. || กึ้ดช้าง || Kuet Chang || 8 || 5,273320 || 5,273320 || <small>(อบต. กึ้ดช้าง)</small>
|-
|| 13. || อินทขิล || Inthakhin || 19 || 12,820912 || 8,586524 <br /> 4,234388 || <small>(ทม. เมืองแกนพัฒนา)<br />(ทต. อินทขิล)</small>
|-
|-
! colspan="3" | รวม || 120 || 7576,699512 || colspan="2" | 43,467939 (เทศบาล)<br />32,232573 (อบต.)
|}
 
13,230

การแก้ไข