ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไพบูลย์ นิติตะวัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{กึ่งล็อก2}}
{{ต้องการเพิ่มอ้างอิง}}
{{รีไรต์}}
{{กล่องข้อมูล ผู้นำประเทศ
| name = ไพบูลย์ นิติตะวัน
| image = นายไพบูลย์ นิติตะวัน.jpg
| imagesize = 250px
| order2 = [[การสรรหาสมาชิกวุฒิสภาไทย พ.ศ. 2554|สมาชิกวุฒิสภา (สรรหา)]]
| primeminister2 =
| term_start2 = [[การสรรหาสมาชิกวุฒิสภาไทย พ.ศ. 2554|18 กันยายน 2555]]
| term_end2 = 24 พฤษภาคม 2557
| predecessor2 =
| successor2 =
| term_start3 = 2 มีนาคม 2551
| term_end3 = 1 มีนาคม 2554
| predecessor3 =
| successor3 =
| birth_date = {{วันเกิดและอายุ|2496|12|15}}
| birth_place = จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย
| spouse =
| profession =
| religion = พุทธ
| nationality = ไทย
| party = [[พรรคประชาชนปฏิรูป]]
| signature =
| footnotes =
}}
 
'''ไพบูลย์ นิติตะวัน''' ปัจจุบัน เป็น หัวหน้า[[พรรคประชาชนปฏิรูป]] ในอดีตเคยเป็น[[สมาชิกวุฒิสภา]], เป็นอดีตสมาชิก[[สภาปฏิรูปแห่งชาติ]], อดีต[[คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2558|กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ]] [[พ.ศ. 2558]], อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนาสภาปฏิรูปแห่งชาติ<ref>[http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_news.php?nid=27402 ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา ครั้งที่1/2558]</ref> และเป็นอดีต[[สถาบันพระปกเกล้า|นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า]] และอดีตประธาน[[มูลนิธิอีพีเอธรรมศาสตร์]] [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
 
== ประวัติ ==
 
===การดำรงตำแหน่งสำคัญ===
* [[พ.ศ. 2558]] : ประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา [[สภาปฏิรูปแห่งชาติ]]
* [[พ.ศ. 2557]] : ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณากรอบการจัดทำรัฐธรรมนูญ หมวด 2 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ)
* [[พ.ศ. 2557]] : [[คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2558|กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ]] [[พ.ศ. 2558]]
* [[พ.ศ. 2557]] : สมาชิก[[สภาปฏิรูปแห่งชาติ]]
* [[พ.ศ. 2555]] : [[สมาชิกวุฒิสภา]] [[การสรรหาสมาชิกวุฒิสภาไทย พ.ศ. 2554|การสรรหาภาคอื่น]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/091/12.PDF ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา (นายไพบูลย์ นิติตะวัน)]</ref>
* [[พ.ศ. 2555]] : [[สถาบันพระปกเกล้า|นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า]]
* [[พ.ศ. 2551]] : [[สมาชิกวุฒิสภา]] [[การสรรหาสมาชิกวุฒิสภาไทย พ.ศ. 2551|การสรรหาภาครัฐ]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/037/47.PDF ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา]</ref>
* [[พ.ศ. 2551]] : ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ประธานวุฒิสภา
* [[พ.ศ. 2551]] : ประธานคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมภาคประชาชนป้องกันการทุจริตและตรวจสอบภาครัฐ วุฒิสภา
* [[พ.ศ. 2551]] : รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และ เสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
* [[พ.ศ. -]]ไม่ทราบปี : อุปนายกสโมสรรัฐสภาคนที่ 1
* [[พ.ศ. -]]ไม่ทราบปี : ที่ปรึกษาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
* [[พ.ศ. -]]ไม่ทราบปี : ที่ปรึกษาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
* [[พ.ศ. -]]ไม่ทราบปี : กรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 
===รางวัลที่ได้รับ===
* [[พ.ศ. -]]ไม่ทราบปี : ศิษย์เก่าดีเด่น [[สถาบันพระปกเกล้า]]
* [[พ.ศ. -]]ไม่ทราบปี : ศิษย์เก่าดีเด่น [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
* [[พ.ศ. -]]ไม่ทราบปี : ศิษย์เก่าดีเด่น คณะรัฐศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
* [[พ.ศ. -]]ไม่ทราบปี : ศิษย์เก่าดีเด่น หลักสูตร EPA [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ]]
 
==การศึกษา==
== บทบาททางการเมือง ==
=== สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ===
เดือนมีนาคม 2557 ไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นผู้ยื่นคำร้องฟ้องยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในคดีการโยกย้ายถวิล เปลี่ยนศรี
 
ส่งผลให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องของ [[ไพบูลย์ นิติตะวัน]] สมาชิกวุฒิสภาและมีคำวินิจฉัยว่านางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอีก 9 คน พ้นจากตำแหน่งและสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ทั้ง 10 คน<ref>[http://www.constitutionalcourt.or.th/occ_web/download/article/file_import/center9_57.pdf คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๙/๒๕๕๗ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระหว่าง นายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกวุฒิสภา และคณะ รวม ๒๘ คน ผู้ร้อง กับ นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกร้อง]</ref>จึงทำให้เกิดสูญญากาศขึ้นไม่มีหัวหน้ารัฐบาลในขณะนั้น ฝ่ายทหารจึงประกาศกฎอัยการศึก เพื่อควบคุมสถานการณ์ออกคำสั่งโยกย้ายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอาวุธจำนวนหลายพันนาย ออกจากกรุงเทพจนต่อมาวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 คณะคสช.ได้เข้าใช้อำนาจการปกครองประเทศแทนในช่วงที่เกิดสูญญากาศ<ref>[https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2556%E2%80%932557 วิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 2556–2557]</ref>{{อ้างอิง}}
 
ต่อมาเขาเป็นสมาชิก[[สภาปฏิรูปแห่งชาติ]] และได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งเขามีแนวคิดว่า "จุดใหญ่ของการปฏิรูป คือ การลดอำนาจพรรคการเมือง เพิ่มอำนาจให้ภาคประชาชนโดยการปฏิรูปให้ สส.เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่ลูกจ้างพรรคการเมือง"<ref>[http://www.posttoday.com/analysis/interview/328469 เปิดใจ "กมธ.สายล่อฟ้า" คล้องนกหวีดลุยปฏิรูป]</ref>
 
== แหล่งข้อมูล ==
* {{facebook|paiboonnititawan93}}
* [https://facebook.com/paiboonnititawan93/ Facebook Page ไพบูลย์ นิติตะวัน]
 
{{เกิดปีอายุขัย|2497}}
{{มีชีวิต}}
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดนครราชสีมา]]
[[หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายจีน]]