ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรี"

| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 8|ครม.8]] || [[พระยาพหลพลพยุหเสนา|นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)]] || [[21 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2480]] || [[16 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2481]] || || รัฐบาลยุบสภา ([[11 กันยายน]] [[พ.ศ. 2481]]) - เลือกตั้งทั่วไป
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 9 ของไทย|ครม.9]] || [[แปลก พิบูลสงคราม|พันเอก หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ)]] || [[16 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2481]] || [[7 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2485]] || || ลาออก / เปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีให้เหมาะสม
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 10 ของไทย|ครม.10]] || [[แปลก พิบูลสงคราม|จอมพล ป. พิบูลสงคราม]] || [[7 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2485]] || [[1 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2487]] || || ลาออก / สส.ไม่อนุมัติร่างพรบ. และ พรก.
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 11 ของไทย|ครม.11]] || [[ควง อภัยวงศ์|พันตรี ควง อภัยวงศ์]] || [[1 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2487]] || [[31 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2488]] || || ลาออก / สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้สิ้นสุดลง
ผู้ใช้นิรนาม