ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาตฤกา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== คณะมาตฤกา==
ส่วนใหญ่มักมีเจ็ดองค์เรียกว่า'''สัปตมาตฤกา''' ({{lang-sa|सप्तमातृका}}) หากมีแปดองค์จะเรียกว่า'''อัษฏมาตฤกา''' ({{lang-sa|अष्टमातृका}})
# '''[[พระแม่พรหมาณี|พระแม่บรัมมาณีพรหมาณี]]''' ถือเป็นพลังของ[[พระพรหม]] .
# '''[[พระแม่ไวษณวี]]''' ถือเป็นพลังของ[[พระวิษณุ]] .
# '''[[พระแม่มาเหศวรี]]''' คือพลังของ[[พระศิวะ]].
# '''[[พระแม่วาราหี|พระแม่วาราหิณี]]''' คือพลังของ [[พระวราหะ]].
# '''[[พระแม่จามุณฑา]]''' หรือ '''จามุณฑี''' หรือ '''จัณฑิกา''' เกิดจากพลังอำนาจของ[[พระแม่จัณฑี]].
# '''[[พระแม่นารสิงหี|พระแม่นารายซิมฮีรสิงหี]]''' คือพลังของพระ[[นรสิงห์]].
# '''[[พระแม่วินายกี|พระคเณศายี]]''' คือพลังของ[[พระพิฆเนศ]]
 
ผู้ใช้นิรนาม