ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สะพานพระพุทธยอดฟ้า"

สะพานพระพุทธยอดฟ้า
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(สะพานพระพุทธยอดฟ้า)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
3 มีนาคม 2557 - 8 เมษายน 2559{{กล่องข้อมูล สะพาน
| bridge_name = สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์
| native_name =
ผู้ใช้นิรนาม