เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

| conventional_long_name = สาธารณรัฐโปรตุเกส
| common_name = โปรตุเกส
| image_flag = Flag of นบPortugal.svg
| image_coat = Coat_of_arms_of_Portugal.svg
| symbol_type = ตราแผ่นดิน
ผู้ใช้นิรนาม