ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อวัดในจังหวัดชุมพร"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== พระอารามหลวงในจังหวัดชุมพร ==
=== พระอารามหลวงมหานิกาย ===
* [[วัดชุมพรรังสรรค์]] (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) [[ตำบลนาทุ่ง]] [[อำเภอเมืองชุมพร]]
* [[วัดขันเงิน]] (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) [[ตำบลวังตะกอ]] [[อำเภอหลังสวน]]
* [[วัดราชบุรณะ (ราษฎร์บุรณาราม)]] (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) [[ตำบลท่ามะพลา]] [[อำเภอหลังสวน]]
 
== วัดราษฏร์ในจังหวัดชุมพร ==
142

การแก้ไข