ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัดเกล้า อามระดิษ"

| ''[[เสน่ห์นางครวญ]]'' || นมขาม
|-
| rowspan = "2" | 2562 || ''[[ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง]]'' || แม่หมอมั่น
|-
| ''[[กรงกรรม]]'' || นางแย้ม หมั่นกิจ (รับเชิญ)
|-
| rowspan = "6" | ||''[[วัยแสบสาแหรกขาด|วัยแสบสาแหรกขาด โครงการ 2]]'' || ครูพรรณี
| ''[[เพลิงรักเพลิงแค้น]]'' ||
|-
| ''[[มนตรามหาเสน่ห์]]'' ||
| ''Teeใครทีมันส์'' ||
|-
| ''Teeใครทีมันส์'' ||
| ''[[มนตรามหาเสน่ห์]]'' ||
|-
|}
ผู้ใช้นิรนาม