ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การพิสูจน์ยืนยันได้"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ==
{{บทความหลัก|วิกิพีเดีย:แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ}}
คำว่า "แหล่งข้อมูล" ในวิกิพีเดียมีสามความหมายhttps://drive.google.com/file/d/13SCpp9vuLCxlH0MKYj9F9K0-zbtI_03n/view?usp=drivesdk
* ชิ้นงานนั้นเอง (เอกสาร บทความ รายงาน หรือหนังสือ)
* ผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้น (เช่น ผู้ประพันธ์) และ
4

การแก้ไข