ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัพภันตรีปชา"

ลำดับชั้นแห่งฐานันดรศักดิ์ชั้นพระองค์เจ้าที่มีสามชั้นได้แก่ ตรี, โท และเอก ซึ่งพระราชบุตรที่มีพระมารดาเป็นสามัญชน จะประสูติกาลเป็นพระองค์เจ้าชั้นเอก
(ลำดับชั้นแห่งฐานันดรศักดิ์ชั้นพระองค์เจ้าที่มีสามชั้นได้แก่ ตรี, โท และเอก ซึ่งพระราชบุตรที่มีพระมารดาเป็นสามัญชน จะประสูติกาลเป็นพระองค์เจ้าชั้นเอก)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| พระนาม = พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอภันตรีปชา
| พระนามเต็ม =
| ฐานันดร = พระองค์เจ้าชั้นเอก
| วันประสูติ = [[31 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2432]]
| วันสิ้นพระชนม์ = [[18 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2477]]
ผู้ใช้นิรนาม