ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาคอีสาน (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
# [[จังหวัดนครราชสีมา]] (เดิมชื่อ เมืองโคราฆะปุระและเมืองเสมา)
# [[จังหวัดบึงกาฬ]] (เดิมชื่อ เมืองกาฬวาปี)
# [[จังหวัดบุรีรัมย์]] (เดิมชื่อ เมืองแปะ, โนนม่วง)
# [[จังหวัดมหาสารคาม]] (เดิมชื่อ กุดยางใหญ่ต่อมาเพี้ยนเป็นกุดนางใย)
# [[จังหวัดมุกดาหาร]] (เดิมชื่อ เมืองมุกดาหารบุรี, เมืองบังมุก)
105

การแก้ไข