ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอ็นบีทีเวิลด์"

เปลี่ยนทางไปใช้เว็บไซต์ใหม่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขโดยแอปพลิเคชั่นในแอนดรอย
(เปลี่ยนทางไปใช้เว็บไซต์ใหม่)
| [[สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย]]
}}
| web = [http://thainews.prd.go.th/CenterWeben/NewsEN/Mainlive NBT World]
}}
 
ผู้ใช้นิรนาม