ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรี"

| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 19|ครม.19]] || [[ควง อภัยวงศ์|นายควง อภัยวงศ์]] || [[10 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2490]] || [[21 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2491]] || || ลาออก / เป็นรัฐบาลรักษาการเพื่อจัดเลือกตั้งทั่วไป
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 20 ของไทย|ครม.20]] || [[ควง อภัยวงศ์|นายควง อภัยวงศ์]] || [[21 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2491]] || [[8 เมษายน]] [[พ.ศ. 2491]] || || ลาออก / คณะรัฐประหารบังคับให้ลาออกภายใน 24 ชั่วโมง
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 21|ครม.21]] || [[แปลก พิบูลสงคราม|จอมพล ป. พิบูลสงคราม]] || [[8 เมษายน]] [[พ.ศ. 2491]] || [[25 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2492]] || || [[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492|ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492]] - เลือกตั้งทั่วไป
ผู้ใช้นิรนาม