ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอทุ่งเสลี่ยม"

* เนื้อหารายการสัญลักษณ์
== ประวัติศาสตร์ ==
* พ.ศ. 50ปีก่อนพุทธศักราช [[อาณาจักรอ้ายลาวนครปา]] ของชนอ้ายลาว แปลว่าคนใหญ่ ถูกจีนตีแตก จึงอพยพลงมา สร้างนครรัฐ ปะปนกับ ชาวมอญ-เขมร
* พ.ศ. 590 ก่อตั้ง [[อาณาจักรล้านนา]]
* [[เมืองศรีสัชนาลัย|เมืองเชลียง]] พุทธศตวรรษที่5-16 ปรากฏในบันทึกประวัติศาสตร์จีน พุทธศตวรรษที่16 เรียกว่า เมืองเฉิงเหลียง พงศาวดารโบราณเรียกว่า แดนเฉลียง
* ทุ่งเสลี่ยม<ref>[http://www.thoenpost.com/tale/chiang%20chern.html เมืองเชียงชื่น น่าจะเป็นเมืองเถิน]</ref> มีหอรบโบราณลักษณะเป็นเฉลียงเป็นเขตแดนระหว่างเมืองเชียงชื่น([[สวรรคโลก]])กับเถิน ตั้งอยู่ที่ บ้านหอรบ ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
2,875

การแก้ไข