ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอทุ่งเสลี่ยม"

== ประวัติศาสตร์ ==
* ทุ่งเสลี่ยม อยู่ในเขต [[เมืองศรีสัชนาลัย|เมืองเชลียง]] พุทธศตวรรษที่5-16 ปรากฏในบันทึกประวัติศาสตร์จีน พุทธศตวรรษที่16 เรียกว่า เมืองเฉิงเหลียง พงศาวดารโบราณเรียกว่า แดนเฉลียง
* พ.ศ. 1994 [[พระเจ้าติโลกราช]] แห่ง [[อาณาจักรล้านนา]] เปลี่ยนศรีสัชนาลัย เมืองเชลียง เป็น เมืองเชียงชื่น
* พ.ศ. 2017 [[สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ]] ทรงตี[[เมืองเชียงชื่น]] คืน เปลี่ยนชื่อเป็น เมืองสวรรคโลก
* พ.ศ. 2034-2072 ขุนช้างขุนแผนกล่าวถึง ทุ่งชะเลียม(ทุ่งเสลี่ยม) ด่านท่าเกวียน(หอรบโบราณทุ่งเสลี่ยม) ของเมืองบางขลัง
2,875

การแก้ไข