ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรี"

| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 18|ครม.18]] || [[ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์|พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์)]] || [[30 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2490]] || [[8 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2490]] || || [[รัฐประหาร 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490]]
|- style="background:#F0E68C"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 19|ครม.19]] || [[ควง อภัยวงศ์|นายควง อภัยวงศ์]] || [[10 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2490]] || [[21 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2491]] || || ลาออก / เป็นรัฐบาลรักษาการเพื่อจัดเลือกตั้งทั่วไป
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 20|ครม.20]] || [[ควง อภัยวงศ์|นายควง อภัยวงศ์]] || [[21 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2491]] || [[8 เมษายน]] [[พ.ศ. 2491]] || || ลาออก / คณะรัฐประหารบังคับให้ลาออกภายใน 24 ชั่วโมง
ผู้ใช้นิรนาม