ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประยูร ภมรมนตรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน]]
[[หมวดหมู่:อาชญากรสงครามชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:ทหารบกชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:ข้าราชการพลเรือนชาวไทย]]
49,410

การแก้ไข