ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองชุมแพ"

 
== โครงสร้างพื้นฐาน ==
{{บน}}
=== การขนส่ง ===
[[ไฟล์:Highway-12.jpg|thumb|Highway-12|200px|thumb|left|ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ช่วงถนนมลิวรรณ ในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ]]
[[ไฟล์:ภายในสถานีขนส่งอำเภอชุมแพ.jpg|200px|thumb|ภายในสถานีขนส่งอำเภอชุมแพ]]
เทศบาลเมืองชุมแพเป็นที่ตั้งของสถานีขนส่งอำเภอชุมแพ เป็นศูนย์กลางการคมนาคม ไปสู่ภูมิภาคและจังหวัดต่าง ๆ เช่น [[กรุงเทพมหานคร]] โดยมีหลายบริษัทที่เปิดเดินรถในเส้นทางกรุงเทพฯ-ชุมแพ-เมืองเลย ส่วนการเดินทางไปภาคเหนือ มีบริษัทเพชรประเสริฐ ที่เปิดบริการในเส้นทาง อุบลราชธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ ซึ่งผ่านเทศบาลเมืองชุมแพ และภาคอื่น ๆ ซึ่งสามารถไปต่อรถได้ในจังหวัดที่มีรถบริการในเส้นทางที่ต้องการ ส่วนการคมนาคมในเขตเทศบาล มีรถสองแถวบริการ มีรถจักรยานยนต์รับจ้าง รถสามล้อรับจ้าง และแท็กซี่มิเตอร์ที่เพิ่งมีบริการในจังหวัดขอนแก่น
 
{{กลาง}}
==== ทางบก ====
* [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201|ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (ถนนชุมแพ - ภูเขียว)]]
* [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228|ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 (ถนนชุมแพ - สีชมพู)]]
 
{{ล่าง}}
=== สาธารณสุข ===
691

การแก้ไข