ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองชุมแพ"

[[ไฟล์:ภายในสถานีขนส่งอำเภอชุมแพ.jpg|200px|thumb|ภายในสถานีขนส่งอำเภอชุมแพ]]
เทศบาลเมืองชุมแพเป็นที่ตั้งของสถานีขนส่งอำเภอชุมแพ เป็นศูนย์กลางการคมนาคม ไปสู่ภูมิภาคและจังหวัดต่าง ๆ เช่น [[กรุงเทพมหานคร]] โดยมีหลายบริษัทที่เปิดเดินรถในเส้นทางกรุงเทพฯ-ชุมแพ-เมืองเลย ส่วนการเดินทางไปภาคเหนือ มีบริษัทเพชรประเสริฐ ที่เปิดบริการในเส้นทาง อุบลราชธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ ซึ่งผ่านเทศบาลเมืองชุมแพ และภาคอื่น ๆ ซึ่งสามารถไปต่อรถได้ในจังหวัดที่มีรถบริการในเส้นทางที่ต้องการ ส่วนการคมนาคมในเขตเทศบาล มีรถสองแถวบริการ มีรถจักรยานยนต์รับจ้าง รถสามล้อรับจ้าง และแท็กซี่มิเตอร์ที่เพิ่งมีบริการในจังหวัดขอนแก่น
{{กลาง}}
 
==== ทางบก ====
;ทางหลวงแผ่นดิน ในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ ได้แก่
* [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201|ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (ถนนชุมแพ - ภูเขียว)]]
* [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228|ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 (ถนนชุมแพ - สีชมพู)]]
{{ล่าง}}
 
=== สาธารณสุข ===
[[ไฟล์:โรงพยาบาลชุมแพ.jpg|200px|thumb|[[โรงพยาบาลชุมแพ]]]]
ภายในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ มีโรงพยาบาลของรัฐจำนวน 1 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีบริการด้านสาธารณสุขฯ ของเอกชนและผู้ประกอบการ คือ คลินิก ร้านขายยาแผนปัจจุบัน ซึ่งให้บริการแก่ประชาชน
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
691

การแก้ไข