ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น"

**บ้านหนองนาคำ
**บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
{{ล่าง}}
 
== โรงเรียนในสังกัด[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] ==
691

การแก้ไข