ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 290"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
}}
 
'''ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 290''' หรือ '''ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา''' เป็น[[ทางหลวงแผ่นดิน]]เส้นหนึ่งที่มีลักษณะเป็นวงแหวนวนรอบ[[เทศบาลนครนครราชสีมา|ตัวเมืองนครราชสีมา]] เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจราจรในเขตตัวเมือง แนวถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาที่ศึกษาเป็นแนวตัดใหม่ทั้งหมด ระยะทางรวมประมาณ 110 กิโลเมตร ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา เป็น 7 ช่วง ได้แก่ A, B, C, D, E, F และ G แต่ก่อสร้างแล้วเสร็จเฉพาะช่วง F, A และ G เท่านั้น
 
== รายละเอียดของเส้นทาง ==
*'''ช่วง G''' เส้นทางเริ่มจาก[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2]] ([[ถนนมิตรภาพ]]) ที่หลักกิโลเมตรที่ 126 บริเวณตำบลนากลาง [[อำเภอสูงเนิน]] ไปบรรจบ[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304]] ([[ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี]]) บริเวณตำบลไชยมงคล [[อำเภอเมืองนครราชสีมา]] ระยะทางประมาณ 17.941 กิโลเมตร <ref>[http://www.koratdaily.com/21/95.html วงแหวนโคราช พร้อมใช้ ทางหลวงเล็งเวนคืน เร่งสร้างทางต่างระดับรองรับ]</ref> ปัจจุบัน กำลังขยายเป็น 4 เลน กำหนดแล้วเสร็จ 16 มกราคม 2562
 
=== ช่วงที่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ===
*'''ช่วง A''' เส้นทางเริ่มจากทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน ไปบรรจบ[[ทางหลวงในประเทศไทย|ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068]] (โคกกรวด-โนนไทย) บริเวณตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร<ref>[http://www.thannews.th.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70687:-4--&catid=129:2009-02-08-11-47-38&Itemid=479 เล็งตัดถนน 4 เลน - เลี่ยงเมือง]</ref>ปัจจุบัน ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ออกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/053/36.PDF พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๙๐ สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอนบ้านห้วยตะคร้อ – บ้านบึงขามทะเลสอ พ.ศ. ๒๕๕๙]</ref> กำหนดแล้วเสร็จ 16 กุมภาพันธ์ 2563
 
*'''ช่วง F''' เส้นทางเริ่มจากทางหลวงหมายเลข 224 บริเวณตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา ผ่าน[[สวนสัตว์นครราชสีมา]] ไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ขณะนี้ได้ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ออกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/044/10.PDF พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๙๐ สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอนบ้านหนองไทร – บ้านหนองบัวศาลา พ.ศ. ๒๕๕๙]</ref> และได้เซ็นสัญญาจ้างผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้ว<ref>[http://www.banmuang.co.th/news/economy/50846 ทล.ลงเข็มวงแหวนโคราช]</ref>
=== ช่วงที่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ===
 
=== ช่วงที่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง ===
726

การแก้ไข