ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แคลอรีมิเตอร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''แคลอรีมิเตอร์''' เป็นเครื่องมือที่ใช้ศึกษา[[การเปลี่ยนแปลงสมบัติของสาร]] ซึ่งก็คือ การวัด[[ความร้อน]]ของ[[ปฏิกิริยาเคมี]]หรือ[[การเปลี่ยนแปลงทางการยภาพ]]เช่นเดียวกับ[[ความร้อนจำเพาะ]] คำว่า calorimeter มาจากคำใน[[ภาษาละติน]]ว่า ''calor'' แปลว่า ความร้อน แคลอรีมิเตอร์ประเภทที่ใช้กันโดยทั่วไปมากที่สุด ได้แก่ ดิฟเฟอเรนเชียล สแกนนิง แคลอรีเมทรี, ไอโซเธอร์มัล ไมโครแคลอรีมิเตอร์โกสฟหกหฟกมโครแคลอรีมิเตอร์, แคลอรีมิเตอร์ไทเทรต และแคลอรีมิเตอร์อัตราเร่ง แคลอรีมิเตอร์รูปแบบง่าย ๆ ประกอบด้วย[[เทอร์โมมิเตอร์]]ติดเข้ากับภาชนะโลหะซึ่งมีน้ำบรรจุอยู่เต็มแขวนอยู่เหนือห้องเผาไหม้
 
เพื่อหาการเปลี่ยนแปลง[[เอนทัลปี]]ต่อ[[โมล]]ของสสาร A ในปฏิกิริยาระหว่างสองสสาร A และ B สสารจะถูกเพิ่มเข้าไปในแคลอรีมิเตอร์และบันทึก[[อุณหภูมิ]]ก่อนปฏิกิริยาและหลังปฏิกิริยา ค่า[[พลังงาน]]ที่ดูดหรือคายจากปฏิกิริยาสามารถหาได้จาก ''ผลคูณของผลต่างอุณหภูมิหารด้วยมวลและความร้อนจำเพาะของสสาร'' การเปลี่ยนแปลงเอนทัลปีของปฏิกิริยาสามารถหาได้จาก ''ผลหารระหว่างผลต่างอุณหภูมิต่อจำนวนโมลของสสาร A'' วิธีการดังกล่าวถูกใช้ในการสอนทางวิชาการเป็นหลัก เนื่องจากเป็นทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงสมบัติของสาร แต่แนวคิดนี้ไม่ได้รวมถึงความร้อนซึ่งสูญเสียผ่านทางภาชนะหรือความร้อนจำเพาะของเทอร์โมมิเตอร์และภาชนะ นอกเหนือจากนั้น วัตถุซึ่งวางอยู่ภายในแคลอรีมิเตอร์แสดงว่าวัตถุได้มีการแลกเปลี่ยนความร้อนกับแคลอรีมิเตอร์และเข้าไปในของเหลว และความร้อนจะถูกดูดกลืนโดยแคลอรีมิเตอร์และของเหลวเท่ากับที่ความร้อนซึ่งโลหะคายออกมา
ผู้ใช้นิรนาม