ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อเทศบาลตำบลในประเทศไทย"

|align=center|5|| '''[[เทศบาลตำบลยางคำ]]'''|| ยางคำ|| || || 
|-valign="top"
|align=center|6|| '''[[เทศบาลตำบลกุดกว้าง]]'''|| กุดกว้าง|| กุดกว้าง|| || 
|-valign="top"
|align=center|7|| '''[[เทศบาลตำบลโนนสะอาด]]'''|| || โนนสะอาด|| || 
691

การแก้ไข