ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อเทศบาลตำบลในประเทศไทย"

|align=center|3|| '''[[เทศบาลตำบลหนองแก]]'''|| -|| กุดกว้าง,โนนสะอาด|| || 
|-valign="top"
|align=center|4|| '''[[เทศบาลตำบลโนนทอง]]'''|| โนโนนทอง|| || || องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
|-valign="top"
|align=center|5|| '''[[เทศบาลตำบลยางคำ]]'''|| ยางคำ|| || || 
|align=center|6|| '''[[เทศบาลตำบลกุดกว้าง]]'''|| กุดกว้าง|| || || 
|-valign="top"
|align=center|7|| '''[[เทศบาลตำบลโนนสะอาด]]'''|| โนนสะอาด|| โนนสะอาด|| || 
|-valign="top"
|align=center|8|| '''[[เทศบาลตำบลบ้านผือ]]'''|| บ้านผือ|| || || 
691

การแก้ไข