ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรี"

| '''ครม.ที่''' || '''นายกรัฐมนตรี''' || '''เริ่มต้น''' || '''สิ้นสุด''' || '''เป็นเวลา''' || '''สิ้นสุดลงโดย / สาเหตุ'''
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 1|ครม.1]] || [[พระยามโนปกรณ์นิติธาดา |พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)]] || [[28 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2475]] || [[10 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2475]] || || [[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475|ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475]]
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 2|ครม.2]] || [[พระยามโนปกรณ์นิติธาดา |พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)]]|| [[10 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2475]] || [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] || || [[รัฐประหาร 1 เมษายน พ.ศ. 2476|รัฐประหารโดยพระราชกฤษฎีกา]]
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 3|ครม.3]] || [[พระยามโนปกรณ์นิติธาดา |พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)]]|| [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || || [[รัฐประหาร 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476|รัฐประหาร 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476]]
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 4|ครม.4]] || [[พระยาพหลพลพยุหเสนา|นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)]] || [[21 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[16 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2476]] || || ลาออก - เลือกตั้งทั่วไป
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 5|ครม.5]] || [[พระยาพหลพลพยุหเสนา|นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)]] || [[16 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2476]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2477]] || || ลาออก / สภาไม่อนุมัติสนธิสัญญาจำกัดยางของรัฐบาล
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 6|ครม.6]] || [[พระยาพหลพลพยุหเสนา|นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2477]]|| [[9 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2480]] || || ลาออก / กระทู้เรื่องขายที่ดินพระคลังข้างที่
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 7|ครม.7]] || [[พระยาพหลพลพยุหเสนา|นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)]] || [[9 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2480]] || [[21 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2480]] || || สภาครบวาระ - เลือกตั้งทั่วไป
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 8|ครม.8]] || [[พระยาพหลพลพยุหเสนา|นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)]] || [[21 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2480]] || [[16 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2481]] || || รัฐบาลยุบสภา ([[11 กันยายน]] [[พ.ศ. 2481]]) - เลือกตั้งทั่วไป
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 9|ครม.9]] || [[แปลก พิบูลสงคราม|พันเอก หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ)]] || [[16 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2481]] || [[7 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2485]] || || ลาออก / เปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีให้เหมาะสม
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 10|ครม.10]] || [[แปลก พิบูลสงคราม|จอมพล ป. พิบูลสงคราม]] || [[7 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2485]] || [[1 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2487]] || || ลาออก / สส.ไม่อนุมัติร่างพรบ. และ พรก.
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 11|ครม.11]] || [[ควง อภัยวงศ์|พันตรี ควง อภัยวงศ์]] || [[1 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2487]] || [[31 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2488]] || || ลาออก / สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้สิ้นสุดลง
|- style="background:#F0E68C"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 12|ครม.12]] || [[ทวี บุณยเกตุ|นายทวี บุณยเกตุ]] || [[31 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2488]] || [[17 กันยายน]] [[พ.ศ. 2488]] || 17 วัน || ลาออก / เปิดโอกาสให้ผู้ที่เหมาะสมเข้ามาแทน
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 13|ครม.13]] || [[หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช]] || [[17 กันยายน]] [[พ.ศ. 2488]] || [[31 มกราคม]] [[พ.ศ. 2489]] || || รัฐบาลยุบสภา
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 14|ครม.14]] || [[ควง อภัยวงศ์|พันตรีควง อภัยวงศ์]] || [[31 มกราคม]] [[พ.ศ. 2489]] || [[24 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2489]] || || ลาออก / แพ้มติสภาที่เสนอพ.ร.บ.ที่[[รัฐบาล]]รับไม่ได้
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 15|ครม.15]] || [[ปรีดี พนมยงค์|นายปรีดี พนมยงค์]] || [[24 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2489]] || [[11 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2489]] || || [[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489|ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2489]]
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 16|ครม.16]] || [[ปรีดี พนมยงค์|นายปรีดี พนมยงค์]] || [[11 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2489]] || [[23 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2489]] || || ลาออก / ตรากตรำงานหนัก
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 17|ครม.17]] || [[ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์|พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์)]] || [[23 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2489]] || [[30 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2490]] || || ลาออกหลังจากการอภิปรายทั่วไป 7 วัน 7 คืน
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 18|ครม.18]] || [[ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์|พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์)]] || [[30 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2490]] || [[8 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2490]] || || [[รัฐประหาร 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490]]
|- style="background:#F0E68C"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 19|ครม.19]] || [[ควง อภัยวงศ์|นายควง อภัยวงศ์]] || [[10 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2490]] || [[21 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2491]] || || ลาออก / เลือกตั้งทั่วไป
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 20|ครม.20]] || [[ควง อภัยวงศ์|นายควง อภัยวงศ์]] || [[21 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2491]] || [[8 เมษายน]] [[พ.ศ. 2491]] || || ลาออก / คณะรัฐประหารบังคับให้ลาออกภายใน 24 ชั่วโมง
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 21|ครม.21]] || [[แปลก พิบูลสงคราม|จอมพล ป. พิบูลสงคราม]] || [[8 เมษายน]] [[พ.ศ. 2491]] || [[25 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2492]] || || [[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492|ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492]] - เลือกตั้งทั่วไป
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 22|ครม.22]] || [[แปลก พิบูลสงคราม|จอมพล ป. พิบูลสงคราม]] || [[25 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2492]] || [[29 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2494]] || || นำ[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475|รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475]] กลับมาใช้
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 23|ครม.23]] || [[แปลก พิบูลสงคราม|จอมพล ป. พิบูลสงคราม]] || [[29 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2494]] || [[6 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2494]] || || มีการแต่งตั้งสมาชิกประเภทที่ 2 ขึ้นใหม่
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 24|ครม.24]] || [[แปลก พิบูลสงคราม|จอมพล ป. พิบูลสงคราม]] || [[6 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2494]] || [[24 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2495]] || || [[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495|ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2495]] - เลือกตั้งทั่วไป
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 25|ครม.25]] || [[แปลก พิบูลสงคราม|จอมพล ป. พิบูลสงคราม]] || [[24 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2495]] || [[21 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2500]] || || สส. ครบวาระ - เลือกตั้งทั่วไป
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 26|ครม.26]] || [[แปลก พิบูลสงคราม|จอมพล ป. พิบูลสงคราม]] || [[21 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2500]] || [[16 กันยายน]] [[พ.ศ. 2500]] || || [[รัฐประหาร 16 กันยายน พ.ศ. 2500]]
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 27|ครม.27]] || [[พจน์ สารสิน|นายพจน์ สารสิน]] || [[21 กันยายน]] [[พ.ศ. 2500]] || [[1 มกราคม]] [[พ.ศ. 2501]] || || ลาออก - เลือกตั้งทั่วไป
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 28|ครม.28]] || [[ถนอม กิตติขจร|พลโทถนอม กิตติขจร]] || [[1 มกราคม]] [[พ.ศ. 2501]] || [[20 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2501]] || || ลาออกและ[[รัฐประหาร 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501]]
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 29|ครม.29]] || [[สฤษดิ์ ธนะรัชต์|จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์]] || [[9 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2502]] || [[8 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2506]] || || นายกรัฐมนตรีถึงแก่อสัญกรรม
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 30|ครม.30]] || [[ถนอม กิตติขจร|จอมพลถนอม กิตติขจร]] || [[9 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2506]] || [[7 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2512]] || || [[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511|ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2511]] - เลือกตั้งทั่วไป
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 31|ครม.31]] || [[ถนอม กิตติขจร|จอมพลถนอม กิตติขจร]] || [[7 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2512]] || [[17 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2514]] || || รัฐประหารโดยจอมพลถนอม กิตติขจร
|- style="background:#F08080"
| || '''ยึดอำนาจ''' [[สภาบริหารแห่งชาติ]]<br> [[ถนอม กิตติขจร|จอมพลถนอม กิตติขจร]]ได้ทำการรัฐประหารรัฐบาลตนเอง || [[18 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2514]] || [[17 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2515]] || ||
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 32|ครม.32]] || [[ถนอม กิตติขจร|จอมพลถนอม กิตติขจร]] || [[18 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2515]] || [[14 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2516]] || || ลาออก / เกิดเหตุการณ์ 14 ตุลา
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 33|ครม.33]] || [[สัญญา ธรรมศักดิ์|นายสัญญา ธรรมศักดิ์]] || [[14 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2516]] || [[22 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2517]] || || ลาออก / อ้างเหตุร่างรัฐธรรมนูญไม่เสร็จ
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 34|ครม.34]] || [[สัญญา ธรรมศักดิ์|นายสัญญา ธรรมศักดิ์]] || [[27 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2517]] || [[15 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2518]] || || [[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517|ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2517]] - เลือกตั้งทั่วไป
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 35|ครม.35]] || [[หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช]] || [[15 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2518]] || [[14 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2518]] || || ไม่ได้รับความไว้วางใจจากส.ส. ในการแถลงนโยบาย
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 36|ครม.36]] || [[หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช]] || [[14 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2518]] || [[20 เมษายน]] [[พ.ศ. 2519]] || || รัฐบาลยุบสภา ([[12 มกราคม]] [[พ.ศ. 2519]]) - เลือกตั้งทั่วไป
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 37|ครม.37]] || [[หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช]] || [[20 เมษายน]] [[พ.ศ. 2519]] || [[25 กันยายน]] [[พ.ศ. 2519]] || || ลาออก / วิกฤตการณ์จอมพลถนอม กลับมาอุปสมบท
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 38|ครม.38]] || [[หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช]] || [[25 กันยายน]] [[พ.ศ. 2519]] || [[6 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2519]] || || [[รัฐประหาร 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519]]
|- style="background:#F08080"
| || '''ยึดอำนาจ''' คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน <br>นำโดย[[สงัด ชลออยู่|พลเรือเอกสงัด ชลออยู่]] || [[6 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2519]] || [[8 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2519]] || ||
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 39|ครม.39]] || [[ธานินทร์ กรัยวิเชียร|นายธานินทร์ กรัยวิเชียร]] || [[8 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2519]] || [[20 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2520]] || || [[รัฐประหาร 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520]]
|- style="background:#F08080"
| || '''ยึดอำนาจ''' คณะปฏิวัติ <br>นำโดย[[สงัด ชลออยู่|พลเรือเอกสงัด ชลออยู่]] || [[20 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2520]] || [[10 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2520]] || ||
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 40|ครม.40]] || [[เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์|พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์]] || [[11 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2520]] || [[12 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2522]] || || [[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521|ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521]] - เลือกตั้งทั่วไป
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 41|ครม.41]] || [[เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์|พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์]] || [[12 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2522]] || [[3 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2523]] || || ลาออก / วิกฤตการณ์น้ำมันและผู้ลี้ภัย
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 42|ครม.42]] || [[เปรม ติณสูลานนท์|พลเอกเปรม ติณสูลานนท์]] || [[3 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2523]] || [[30 เมษายน]] [[พ.ศ. 2526]] || || รัฐบาลยุบสภา ([[19 มกราคม]] [[พ.ศ. 2526]]) - เลือกตั้งทั่วไป
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 43|ครม.43]] || [[เปรม ติณสูลานนท์|พลเอกเปรม ติณสูลานนท์]] || [[30 เมษายน]] [[พ.ศ. 2526]] || [[5 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2529]] || || รัฐบาลยุบสภา ([[1 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2529]]) - เลือกตั้งทั่วไป
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 44|ครม.44]] || [[เปรม ติณสูลานนท์|พลเอกเปรม ติณสูลานนท์]] || [[5 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2529]] || [[4 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2531]] || || รัฐบาลยุบสภา ([[29 เมษายน]] [[พ.ศ. 2531]]) - เลือกตั้งทั่วไป
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 45|ครม.45]] || [[ชาติชาย ชุณหะวัณ|พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ]] || [[4 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2531]] || [[9 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2533]] || || ลาออกแล้วจัดตั้งรัฐบาลใหม่
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 46|ครม.46]] || [[ชาติชาย ชุณหะวัณ|พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ]] || [[9 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2533]] || [[23 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2534]] || || [[รัฐประหาร 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534]]
|- style="background:#F08080"
| || '''ยึดอำนาจ''' คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) <br>นำโดย[[สุนทร คงสมพงษ์|พลเอกสุนทร คงสมพงษ์]]พร้อมด้วยคณะนายทหาร || [[24 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2534]] || [[1 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2534]] || ||
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 47|ครม.47]] || [[อานันท์ ปันยารชุน|นายอานันท์ ปันยารชุน]] || [[2 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2534]] || [[7 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || || [[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534|ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534]] - เลือกตั้งทั่วไป
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 48|ครม.48]] || [[สุจินดา คราประยูร|พลเอกสุจินดา คราประยูร]] || [[7 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[24 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2535]] || || ลาออก / เกิดเหตุการณ์[[พฤษภาทมิฬ]]
|- style="background:#F0E68C"
| 48 || '''รักษาการ''' <br>[[มีชัย ฤชุพันธุ์|นายมีชัย ฤชุพันธุ์]] รองนายกรัฐมนตรี || [[24 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2535]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || || โปรดเกล้าฯ นายกรัฐมนตรีคนใหม่
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 49|ครม.49]] || [[อานันท์ ปันยารชุน|นายอานันท์ ปันยารชุน]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[23 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] || || รัฐบาลยุบสภา ([[30 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]]) - เลือกตั้งทั่วไป
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 50|ครม.50]] || [[ชวน หลีกภัย|นายชวน หลีกภัย]] || [[23 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[13 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2538]] || || รัฐบาลยุบสภา ([[19 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2538]]) - เลือกตั้งทั่วไป
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 51|ครม.51]] || [[บรรหาร ศิลปอาชา|นายบรรหาร ศิลปอาชา]] || [[13 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2538]] || [[25 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2539]] || || รัฐบาลยุบสภา ([[27 กันยายน]] [[พ.ศ. 2539]]) - เลือกตั้งทั่วไป
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 52|ครม.52]] || [[ชวลิต ยงใจยุทธ|พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ]] || [[25 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2539]] || [[9 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2540]] || || ลาออก / วิกฤตการณ์เศรษฐกิจ
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 53|ครม.53]] || [[ชวน หลีกภัย|นายชวน หลีกภัย]] || [[9 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2540]] || [[17 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2544]] || || รัฐบาลยุบสภา ([[9 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2543]]) - เลือกตั้งทั่วไป
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 54|ครม.54]] || [[ทักษิณ ชินวัตร|พันตำรวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร]] || [[17 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2544]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || || อายุสภาฯสิ้นสุด ครบวาระ 4 ปี
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 55|ครม.55]] || [[ทักษิณ ชินวัตร|พันตำรวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] || || [[รัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549]]
|- style="background:#F08080"
| || '''ยึดอำนาจ''' [[คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข|คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย]]<br>[[คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข|อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข]] <br>(คปค.) นำโดย[[สนธิ บุญยรัตกลิน|พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน]]พร้อมด้วยคณะนายทหาร || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] || [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2549]] || ||
|- style="background:#87CEFA"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 56|ครม.56]] || [[สุรยุทธ์ จุลานนท์|พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์]] || [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2549]] || ปัจจุบัน || ||
|- style="background:#ffddaa"
|}
ผู้ใช้นิรนาม