ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรี"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  12 ปีที่แล้ว
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 11|11]] || [[ควง อภัยวงศ์|พันตรี ควง อภัยวงศ์]] || [[1 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2487]] || [[31 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2488]] || || ลาออก / สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้สิ้นสุดลง
|- style="background:#ffddaaF0E68C"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 12|12]] || [[ทวี บุณยเกตุ|นายทวี บุณยเกตุ]] || [[31 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2488]] || [[17 กันยายน]] [[พ.ศ. 2488]] || 17 วัน || ลาออก / เปิดโอกาสให้ผู้ที่เหมาะสมเข้ามาแทน
|- style="background:#ffddaa"
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 18|18]] || [[ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์|พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์)]] || [[30 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2490]] || [[8 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2490]] || || [[รัฐประหาร 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490]]
|- style="background:#ffddaaF0E68C"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 19|19]] || [[ควง อภัยวงศ์|นายควง อภัยวงศ์]] || [[10 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2490]] || [[21 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2491]] || || ลาออก / เลือกตั้งทั่วไป
|- style="background:#ffddaa"
ผู้ใช้นิรนาม