ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าพาหุรัตมณีมัย กรมพระเทพนารีรัตน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{เพิ่มอ้างอิง}} <!-- บางย่อหน้าไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มา -->
{{infobox royalty
| name = สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ<br > เจ้าฟ้าพาหุรัตมณีมัย<br/ >กรมพระเทพนารีรัตน์
| image = ไฟล์:Bahurada Manimaya.jpg
| title =สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5 เจ้าฟ้าชั้นเอก<br>กรมพระเทพนารีรัตน์
| birth_date = 19 ธันวาคม พ.ศ. {{วันเกิด|2421|12|19}}
| death_style = สิ้นพระชนม์
| death_date = {{วันตายและอายุ|2430|8|27|2421|12|19}}
5,488

การแก้ไข