เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

| ''[[เสน่ห์นางครวญ]]'' || นมขาม
|-
| rowspan = "1" | 2562 || ''[[ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง]]'' || แม่หมอมั่น
|-
| rowspan = "6" | ||''[[วัยแสบสาแหรกขาด|วัยแสบสาแหรกขาด โครงการ 2]]'' || ครูพรรณี
ผู้ใช้นิรนาม