ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| หัวหน้า1_ชื่อ = ปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ประธานกรรมการ
| หัวหน้า2_ชื่อ = [[พันเอก]]ทวีพงษ์ [[ดร.]]นาฬิกอติภัค แสงสนิทวิชัยดิษฐ
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการ
| หัวหน้า3_ชื่อ = ทวีพงษ์ดร. วิชัยดิษฐ์ชูวิทย์ มิตรชอบ
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
| หัวหน้า4_ชื่อ = สุเทพ เกื้อสังข์
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
| หัวหน้า5_ชื่อ = ดร. ชูวิทย์ มิตรชอบ
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = รองอำนวยการ
| หัวหน้า6_ตำแหน่ง =
34,890

การแก้ไข