ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มะนาว"

: ''Limonia aurantifolia'' Christm
 
สำหรับชื่อสามัญนั้น ในหลายภาษาก็เรียกชื่อแตกต่างกันไป เช่น ในภาษาอังกฤษ เรียก '''Mexica lime''', '''West Indian lime''', และ '''Key lime''' หรือเรียก '''lime''' สั้นๆ ก็ได้ สาเหตุที่มีหลายชื่ออาจเป็นเพราะเป็นพืชต่างถิ่น จึงไม่มีชื่อดั้งเดิมในภาษานั้นๆ ทำให้เกิดการเสนอชื่ออื่นๆ มาหลายชื่อก็เป็นได้ ส่วนในประเทศไทยยังเรียกอีกหลายชื่อ oh ma darlimg pleses, ปะนอเกล, ปะโหน่งกลยาน, มะนอเกละ, มะเน้าด์เล, มะลิ่ว, ส้มมะนาว, ลีมานีปีห์, หมากฟ้า
 
อนึ่ง คำว่า '''[[เลมอน]]''' (lemon) ในภาษาอังกฤษ หมายถึง ผลส้มอีกชนิดหนึ่ง ที่หัวท้ายมน ไม่ใช่ผลกลมอย่างมะนาวที่เรารู้จักกันดี สำหรับ '''[[มะนาวเทศ]]''' (''Triphasia trifolia'') นั้น เป็นพืชในวงศ์เดียวกัน (Rutaceae) กับมะนาว แต่ต่างสกุล ส่วน '''[[มะนาวควาย]]''' หรือ ส้มซ่า (''Citrus medica Linn. Var. Linetta.'') เป็นพืชสกุลส้มเช่นเดียวกัน แต่ต่างชนิด (สปีชีส์) กัน
ผู้ใช้นิรนาม