ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าเฮนรีที่ 2 แห่งอังกฤษ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| พระราชมารดา = [[จักรพรรดินีมาทิลดา]]
| พระมเหสี = พระนาง[[เอลินอร์แห่งอากีแตน สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ|เอลินอร์แห่งอากีแตน]]
| พระราชโอรส/ธิดา = วิลเลียมที่ 9 เคาต์แห่งปัวตู<br>[[เฮนรียุวกษัตริย์]]<br>[[มาทิลดาทิลดาแห่งอังกฤษ ดัชเชสแห่งแซกโซนีซัคเซิน]]<br>[[พระเจ้าริชาร์ดที่ 1 แห่งอังกฤษ]]<br>กอฟฟีรี่ย์ที่[[เจฟฟรีที่ 2 ดยุกแห่งบริตานี]]<br>[[เอลินอร์เลนอร์แห่งอังกฤษ สมเด็จพระราชินีแห่งคาสตีลกัสติยา]]<br >โจน สมเด็จพระราชินีแห่งซิชิลี<br>[[พระเจ้าจอห์นแห่งอังกฤษ]]
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์แพลนแทเจเนต|แพลนแทเจเนต]]
| ทรงราชย์ = [[25 ตุลาคม]] [[ค.ศ. 1154]] – [[6 กรกฎาคม]] [[ค.ศ. 1189]]
พระเจ้าเฮนรีอภิเษกสมรสเมื่อวันที่ [[18 พฤษภาคม]] [[ค.ศ. 1152]] ที่ [[มหาวิหารบอร์โดซ์]]เมื่อพระชนมายุได้ 19 พรรษากับเอลินอร์แห่งอากีแตนเป็นพิธีอย่างง่าย “โดยไม่มีพิธีรีตองตามที่ควรแก่ตำแหน่ง”<ref name="Harvey p.49">Harvey, ''The Plantagenets'', p.49</ref> ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะสองเดือนก่อนหน้านั้นการแต่งงานของเอลินอร์กับ[[พระเจ้าหลุยส์ที่ 7 แห่งฝรั่งเศส]]เพิ่งถูกประกาศให้เป็นโมฆะ ความสัมพันธ์ระหว่างสองพระองค์เป็นความสัมพันธ์ที่รุนแรงและในที่สุดก็สิ้นสุดลงหลังจากที่เอเลเนอร์ยุให้พระโอรสแข็งข้อต่อเฮนรีในปี ค.ศ. 1173 เฮนรีจึงทรงกักตัวเอเลเนอร์ไว้ในวังเป็นเวลา 16 ปี <ref>Harvey, ''The Plantagenets'', p.51</ref>
 
พระเจ้าเฮนรีและเอลินอร์แห่งอากีแตนมีพระราชโอรสและธิดาด้วยกัน 8 พระองค์ คือ [[วิลเลียม เคานต์แห่งปัวตีเย]] [[เฮนรียุวกษัตริย์]] [[พระเจ้าริชาร์ดที่ 1 แห่งอังกฤษ]] [[เจฟฟรีที่ 2 ดยุกแห่งบริตานี|เจฟฟรีย์ที่ 2 ดยุกแห่งบริตตานี]] [[พระเจ้าจอห์นแห่งอังกฤษ]] [[มาทิลดาแห่งอังกฤษ ดัชเชสแห่งซัคเซิน|มาทิลดาแห่งอังกฤษ ดัชเชสแห่งแซกโซนี]] [[เลโอโนราเอเลนอร์แห่งอังกฤษ พระราชินีแห่งอังกฤษกัสติยา|เอเลนอร์แห่งอังกฤษ สมเด็จพระราชินีแห่งคาสตีลกัสติยา]] และ[[โจนแห่งอังกฤษ สมเด็จพระราชินีแห่งซิซิลี]] วิลเลียมสิ้นพระชนม์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เฮนรีเคานต์แห่งอ็องฌูจึงได้รับราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ร่วมแทนที่ แต่ในเมื่อเฮนรีมิได้เป็นพระมหากษัตริย์ด้วยพระองค์เองจึงได้เรียกกันในพระนาม “เฮนรียุวกษัตริย์” (Henry the Young King) แทนที่จะมีพระนามว่าพระเจ้าเฮนรีที่ 3 ตามนิตินัยเฮนรีควรจะเป็นผู้สืบราชบัลลังก์ต่อจากพระราชบิดา ริชาร์ดควรจะได้ดินแดนของพระราชมารดา และจอห์นควรจะเป็นลอร์ดแห่งไอร์แลนด์ แต่เหตุการณ์มิได้เป็นไปตามที่คาดหมายกันว่าควรจะเป็น
 
จอห์น สปีดสันนิษฐานกันว่าพระเจ้าเฮนรีและเอลินอร์มีพระโอรสด้วยกันอีกองค์หนึ่งเป็นผู้ชายชื่อฟิลลิป<ref>John Speed's 1611 book, ''History Of Great Britain''. His sources no longer exist</ref>แต่คงจะเสียชีวิตตั้งแต่ยังเป็นทารก<ref>Weir, Alison, ''Eleanor of Aquitaine: A Life'', pp.154-155, Ballantine Books, 1999</ref>
 
นอกพระราชโอรสธิดากับเอลินอร์แล้วพระเจ้าเฮนรีก็ยังมีพระราชบุตรนอกสมรสอีกหลายคน ถึงแม้ว่าพระราชบุตรเหล่านี้จะไม่มีสิทธิในราชบัลลังก์ตามกฎหมายแต่ก็ยังเป็นสิ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหากับผู้มิสิทธิโดยตรงต่อมา<ref name="Turner & Heiser">Turner & Heiser, ''The Reign of Richard Lionheart''</ref> [[วิลเลียมแห่งลองสปี เอิร์ลที่ 3 แห่งซอลสบรี|วิลเลียมแห่งลองสปี]]เป็นหนึ่งในจำนวนพระราชบุตรนอกสมรสแต่ก็เป็นผู้ที่มีความพอใจกับตำแหน่งและที่ดินที่ได้มาในฐานะลูกนอกกฎหมาย แต่[[เจฟฟรีย์ บิชอปแห่งยอร์ก]]เป็นอีกเรื่องหนึ่ง และเห็นกันว่าอาจจะเป็นปัญหาแก่[[พระเจ้าริชาร์ดที่ 1 แห่งอังกฤษ|พระเจ้าริชาร์ดที่ 1]] ได้ในอนาคต<ref name="Turner & Heiser"/> เจฟฟรีเป็นผู้เดียวที่ดูแลพระเจ้าเฮนรีเมื่อใกล้จะสวรรคตซึ่งแม้แต่[[พระเจ้าจอห์นที่ 1 แห่งอังกฤษ|จอห์น แลกแลนด์]]พระราชโอรสองค์โปรดก็ทรงละทิ้งพระราชบิดา<ref>Harvey, ''The Plantagenets''</ref> เพื่อให้เจฟฟรีเลิกความหวังที่จะมีตำแหน่งสูงการปกครองพระเจ้าริชาร์ดก็ทรงบังคับให้เจฟฟรีย์ไปบวชที่ยอร์ก<ref name="Turner & Heiser"/> พระราชบุตรนอกสมรสอีกองค์หนึ่ง [[มอร์แกน บิชอปแห่งเดอแรม|มอร์แกน]]เป็นบิชอปแห่งเดอแรมแต่ก็มิได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการเพราะถูกขัดขวางโดย[[สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 3]].<ref name=BHODurham>[http://british-history.ac.uk/report.aspx?compid=33859 British History Online Bishops of Durham]. Retrieved 25 October 2007.</ref>
 
== อ้างอิง ==
859

การแก้ไข