ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าอาฟงซูที่ 2 แห่งโปรตุเกส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
|house = [[ราชวงศ์บูร์กอญ]]
|issue = [[พระเจ้าซังชูที่ 2 แห่งโปรตุเกส]] <br> [[พระเจ้าอาฟงซูที่ 3 แห่งโปรตุเกส]]
|mother = [[เจ้าหญิงด็อลซาแห่งอารากอน พระราชินีแห่งโปรตุเกส]]
|queen = [[เจ้าหญิงอูร์รากาแห่งกัสติยา พระราชินีแห่งโปรตุเกส]]
|religion = [[โรมันคาทอลิก]]
}}
859

การแก้ไข