ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศมณฑลเมืองล้า"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
Nubbkao ย้ายหน้า เมิ้งล่า ไปยัง เมืองล้า: เปลี่ยนชื่อเพื่อให้ตรงกับเสียงของชาวไทลื้อ ซึ่งเป็นประชากรหลักของสิบสองปันนา เพราะคำว่า เมิ้งล่า เป็นคำทับศัพท์จีนของคำว่า เมืองล้า
(Nubbkao ย้ายหน้า เมิ้งล่า ไปยัง เมืองล้า: เปลี่ยนชื่อเพื่อให้ตรงกับเสียงของชาวไทลื้อ ซึ่งเป็นประชากรหลักของสิบสองปันนา เพราะคำว่า เมิ้งล่า เป็นคำทับศัพท์จีนของคำว่า เมืองล้า)
272

การแก้ไข