ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{Infobox royalty|birth_date={{วันเกิดและอายุ|2476|10|24}}|dynasty=[[ราชวงศ์จักรี|จักรี]]|father=[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช]]|father-type=พระบิดา|mother=หม่อมพเยาว์ ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา|mother-type=พระมารดา|image=หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์.jpg}}{{ราชวงศ์ไทย}}
 
'''หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์''' (24 ตุลาคม พ.ศ. 2476) เป็นพระธิดาใน[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช]] ประสูติแต่หม่อมพเยาว์ ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา{{กล่องข้อมูล พระยศ|พระนาม=<small>หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์</small>|ตราประจำพระองค์=|ธงประจำพระองค์=|การทูล=ฝ่าพระบาทฝ่าบาท|การแทนตน=กระหม่อม/หม่อมฉัน|การขานรับ=กระหม่อม/เพคะ|ลำดับโปเจียม=17}}
 
== พระประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม