ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลิลิตยวนพ่าย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 8065379 สร้างโดย 49.230.202.183 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
ต่อมา จึงกล่าวถึงเหตุการณ์ที่พระเจ้าติโลกราชเสียพระจริตประหารหนานบุญเรือง ราชบุตรและหมื่นดังนคร เจ้าเมืองเชียงชื่น เป็นเหตุให้ภรรยาของหมื่นดังนครไม่พอใจและส่งสารมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของสมเด็จสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระองค์จึงยกทัพไปช่วยจนเกิดสงครามระหว่างกรุงศรีอยุธยากับเมืองเชียงใหม่ พระเจ้าติโลกราชทรงยกทัพมาป้องกันเมืองเชียงชื่น เสร็จแล้วเสด็จกลับไปรักษาเมืองเชียงใหม่ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงกรีธาทัพหลวงขึ้นไปรบตีเชียงใหม่พ่ายไปได้เมืองเชียงชื่น ตอนสุดท้ายป็นการยอพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถอีกครั้งหนึ่ง
 
== แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ==
 
* สมเกียรติ วันทะนะ. (2561, มกราคม-มิถุนายน). โลกการเมืองใน''ยวนพ่ายโคลงดั้น''. '''วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร''' 40(1): 180-201.
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม