ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| หัวหน้า1_ชื่อ = เลิศปัญญา บูรณบัณฑิต
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี
| หัวหน้า2_ชื่อ = พรสมพัชรี เปาปราโมทย์อาระยะกุล
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า3_ชื่อ = พัชรี อาระยะกุล
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า4_ชื่อ =
32,230

การแก้ไข