ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| รัฐมนตรี10_ชื่อ =
| รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า1_ชื่อ = นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
| หัวหน้า2_ชื่อ = นางพรสม เปาปราโมทย์
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
| หัวหน้า3_ชื่อ = นางพัชรี อาระยะกุล
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
| หัวหน้า4_ชื่อ = นายสมรวย สุวรรณภักดีจิต
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว
| หัวหน้า5_ชื่อ =นางถิรวดี พุ่มนิคม
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง =ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี
| หัวหน้า6_ชื่อ =
| หัวหน้า6_ตำแหน่ง =
32,226

การแก้ไข