ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ"

''สมรสกับแพทย์หญิง กุหลาบ จิตต์มิตรภาพ'' มีบุตรชาย 2 คน
คือ นายแพทย์ ศัลยวิทย์ จิตต์มิตรภาพ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ และโรคระบบทางเดินอาหาร
 
และนายภาวิชญ์ จิตต์มิตรภาพ กำลังศึกษาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนักบริหารรุ่นใหม่<br />
 
== การทำงาน ==
3

การแก้ไข