ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัญลักษณ์"

ไม่น่าเกี่ยวกับบทความนี้โดยตรง
(ไม่น่าเกี่ยวกับบทความนี้โดยตรง)
 
'''สัญลักษณ์''' หรือ '''เครื่องหมาย''' (Symbolsymbol) โดยพื้นฐานหมายถึง สิ่งที่ใช้แทนความหมายของอีกสิ่งหนึ่ง หรือถ้าจะกล่าวให้ลึกลงไปอีก สัญลักษณ์ หมายถึง [[วัตถุ]] [[อักษร]] [[รูปร่าง]] หรือ[[สีสัน]] ซึ่งใช้ในการสื่อความหมายหรือแนวความคิดให้มนุษย์เข้าใจไปในทางเดียวกัน อาจจะเป็น[[รูปธรรม]]หรือ[[นามธรรม]]ก็ได้ ในทาง[[ปรัชญา]]มักมีคำนิยามว่า ทุกสิ่งทุกอย่างใน[[ธรรมชาติ]] หรือแม้ใน[[จักรวาล]] สามารถแทนได้ด้วยสัญลักษณ์ทั้งสิ้น
 
สัญลักษณ์นั้นช่วยในการสื่อสาร อาจจะเป็น[[รูปภาพ]] การเขียนอักษร การออกเสียง หรือการทำท่าทาง ซึ่งช่วยให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าใจตรงกันแม้จะพูดกันคนละภาษา แต่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของทั้งสองฝ่ายว่า ผู้ส่งสารมีความสามารถใช้สัญลักษณ์ให้สื่อความหมายมากเพียงใด และผู้รับสารมีความเข้าใจในสัญลักษณ์ที่ใช้มากเพียงใด ดังนั้น[[ภาษามือ]]จึงจัดว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งเช่นกัน
 
== สัญลักษณ์ต้องห้าม ==
<center>
<gallery>
ไฟล์:National Socialist swastika.svg|[[สวัสติกะ]]เป็นสัญลักษณ์ประจำ[[ระบอบนาซี]]
ไฟล์:War flag of the Imperial Japanese Army.svg|[[ธงอาทิตย์อุทัย]]เป็นสัญลักษณ์ประจำ[[กองทัพบกจักรวรรดิญี่ปุ่น]]
ไฟล์:Sig runes.svg|สัญลักษณ์ประจำ[[ชุทซ์ชตัฟเฟิล]]
ไฟล์:Confederate Rebel Flag.svg|ธงสัญลักษณ์ประจำ[[สมาพันธรัฐอเมริกา]]
ไฟล์:KKK.svg|สัญลักษณ์ประจำ[[คูคลักซ์แคลน]]
ไฟล์:Pentagram4.svg|สัญลักษณ์ประจำ[[ลัทธิซาตาน]]
ไฟล์:Hammer and sickle red on transparent.svg|[[ค้อนเคียว]]เป็นสัญลักษณ์ประจำ[[ลัทธิคอมมิวนิสต์]]
</gallery>
</center>
 
== ดูเพิ่ม ==
127,166

การแก้ไข