ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เนวิน ชิดชอบ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
=== การศึกษา ===
นายเนวินจบชั้น ป.7 จาก[[โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม]] และไปศึกษาระดับมัธยมศึกษาจนจบ ม.ศ. 5 จาก[[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]] มีเพื่อนร่วมรุ่นที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น นาย[[วัฒนา เมืองสุข]], นาย[[วีระ สมความคิด]], นาย[[สมชัย ศรีสุทธิยากร]] และ[[สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล|นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล]]
 
ต่อมาได้ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาวิชาพัฒนาชุมชนภาคพิเศษ สถาบันราชภัฎบุรีรัมย์ เมื่อ ปี พ.ศ. 2530 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต จาก[[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]] นอกจากนี้ยังได้รับมอบปริญญากิตติมศักดิ์ด้านบริหารรัฐกิจจากมหาวิทยาลัยแปซิฟิกเวสเทิร์น รัฐฮาวาย สหรัฐ
126,105

การแก้ไข