ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันอาหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| รหัสภูมิภาค =
| งบประมาณ =
| หัวหน้า1_ชื่อ = ยงวุฒิ เสาวพฤฒิวพฤกษ์
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการ
| หัวหน้า2_ชื่อ = นิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
| หัวหน้า3_ชื่อ =
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง =
34,890

การแก้ไข