ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อดีต"

ย้อนการแก้ไขที่ 8090563 สร้างโดย 2001:44C8:4446:6172:1:2:1C56:E8B3 (พูดคุย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 8090563 สร้างโดย 2001:44C8:4446:6172:1:2:1C56:E8B3 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
[[Image:Maximov Everything In the Past.jpg|thumb|320px|ภาพวาด "Everything is in the past" (ค.ศ. 1889) โดย [[วาสซิลี แมกซิมอฟ]]]]
 
'''อดีต''' คือคำที่ใช้ระบุเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนจุดเวลาจุดหนึ่ง อดีตตรงข้ามและกำหนดได้จาก[[ปัจจุบัน]]และ[[อนาคต]] แนวคิดของอดีตแผลงมาจากสมัยนิยมที่มนุษย์นักสังเกตได้รู้จักกับ[[เวลา]] และเข้าถึงผ่าน[[ความจำ]]และ[[การระลึกได้]] นอกจากนี้ มนุษย์ได้บันทึกเหตุการณ์ในอดีตไว้ตั้งแต่มีภาษาเขียนเกิดขึ้น
]และ[[อนาคต]] แนวคิดของอดีตแผลงมาจากสมัยนิยมที่มนุษย์นักสังเกตได้รู้จักกับ[[เวลา]] และเข้าถึงผ่าน[[ความจำ]]และ[[การระลึกได้]] นอกจากนี้ มนุษย์ได้บันทึกเหตุการณ์ในอดีตไว้ตั้งแต่มีภาษาเขียนเกิดขึ้น
 
อดีตเป็นจุดประสงค์ในศาสตร์ต่าง ๆ เช่น [[ประวัติศาสตร์]] [[โบราณคดี]] [[ดาราศาสตร์โบราณคดี]] [[วิทยาการลำดับเวลา]] [[ธรณีวิทยา]] [[ธรณีวิทยาเชิงประวัติ]] [[ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ]] [[กฎหมาย]] [[ภววิทยา]] [[บรรพชีวินวิทยา]] [[พฤกษศาสตร์บรรพชีวิน]] [[พฤกษศาสตร์โบราณคดี]] [[ธรณีวิทยาบรรพชีวิน]] [[ภูมิอากาศวิทยาบรรพชีวิน]] และ[[จักรวาลวิทยาเชิงกายภาพ]]
134,037

การแก้ไข