ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
=== เครื่องยศ ===
 
ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้น'''ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ'''นั้น ถือว่ามีบรรดาศักดิ์เสมอขุนนางชั้น '''พระยาพานทอง''' จะได้รับพระราชทาน[[เครื่องยศ]]ประกอบด้วย
 
1. [[เสื้อครุย]]ปัก จ.จ.จ. (ฝ่ายในพระราชทานผ้าปักทองแล่ง)
 
2.พานหมากทองคำเครื่องพร้อม (ฝ่ายในพระราชทาน หีบหมากทองคำ)
 
3.คณโฑทองคำพร้อมพานรอง
ผู้ใช้นิรนาม