ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระชลโธปมคุณมุนี (พุฒ ปุณฺณโก)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== ศาสนกิจ ==
[[เจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดีวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค)]] ซึ่งเป็นบุตรของ[[สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค)]] ผู้สถาปนา[[วัดเขาบางทราย]] เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในความสามารถหลายด้านของพระชลโธปมคุณมุนี (พุฒ ปุณฺณโก) จึงอาราธนาให้มาจำพรรษาเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย ด้วยความสามารถทั้งการปกครองสงฆ์และการอบรมสั่งสอนประชาชนจนปรากฏแก่บ้านเมือง โดยเหตุนี้[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตำแหน่งพระครูเจ้าคณะเมืองให้เป็น ''พระครูชลโธปมคุณมุนี'' ต่อมาวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2442 จึงได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนเป็น[[พระราชาคณะ]]ยกที่ ''พระชลโธปมคุณมุนี'' มีนิตยภัตเดือนละ 3 ตำลึง<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2442/034/489.PDF พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรและพัดเปรียญ], เล่ม 16, ตอน 34, 19 พฤศจิกายน ร.ศ. 118, หน้า 489</ref> เจ้าคณะภาคตะวันออก บังคับบัญชาภิกษุสามเณรในวัด 3 หัวเมือง คือเมือง[[ชลบุรี]] เมือง[[พนัสนิคม]] และเมือง[[บางละมุง]]
 
== มรณภาพ ==
พระชลโธปมคุณมุนี อาพาธเป็นไข้ มรณภาพเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2449<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2449/030/783_2.PDF ข่าวมรณภาพ], เล่ม 23, ตอน 30, 21 ตุลาคม ร.ศ. 125, หน้า 783-784</ref> เวลาสามยามกับเศษ 1 นาฬิกา 25 นาที รวมสิริอายุได้ 89 ปี พรรษา 39 ถึงวันที่ 19 มกราคม ร.ศ. 126 (นับแบบปัจจุบันตรงกับ พ.ศ. 245) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เจ้าพนักงานส่งหีบศิลาหน้าเพลิงไปพระราชทานเพลิงศพพระชลโธปมคุณมุนี และพระราชทานไตร 1 ไตร เงิน 100 เฟื้อง และผ้าขาว 2 สำรับ<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=24|issue=42|pages=1145|title=ส่งหีบศิลาหน้าเพลิงไปพระราชทาน|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2450/042/1145.PDF|date=19 มกราคม ร.ศ. 126|accessdate=28 มกราคม พ.ศ. 2562|language=ไทย}}</ref>
 
== อ้างอิง ==