ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอพิชัย"

ย้อนการแก้ไขที่ 8089401 สร้างโดย 2001:44C8:4103:6860:E163:2F35:D6BE:C950 (พูดคุย)
(→‎ประวัติ: เพิ่มเนื้อหา)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 8089401 สร้างโดย 2001:44C8:4103:6860:E163:2F35:D6BE:C950 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
ต่อมาเมืองพิชัยเสื่อมลง เนื่องจากราษฎรอพยพไปอยู่[[ตำบลท่าอิฐ]] (ซึ่งเป็นที่ตั้งตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ในปัจจุบันนี้) จนกระทั่งถึงสมัย[[รัชกาลที่ 5]] พระองค์ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งตำบลท่าอิฐเป็นเมืองขึ้นเรียกว่า '''เมือง[[อุตรดิตถ์]]''' และโปรดให้เป็นเมืองขึ้นของอำเภอพิชัย ซึ่งในตอนนั้นเมืองพิชัยแบ่งการปกครองออกเป็น 5 เมือง คือ เมืองอุตรดิตถ์ เมือง[[ตรอน]] เมือง[[ลับแล]] และเมือง[[น้ำปาด]]
ปัจจุบันมีไอ้อัฐและอีกิ๊กอยู่ซึ่งเป็นคนที่ไม่ดีและชอบอยู่ในอบายมุข5
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
163,572

การแก้ไข