ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2562"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
**[[เอ็ตสึโกะ อิจิฮาระ]] (เกิดเมื่อวันที่ 24 มกราคม ค.ศ. 1936)
**[[ตอพะย่า]] (เกิด 22 มีนาคม 2467)
* 19 มกราคม – [[พระพรหมเมธาจารย์ (คณิศร์ เขมวํโส)]] พระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายธรรมยุติกนิกาย (เกิด 22 ตุลาคม พ.ศ. 2471)
* 21 มกราคม – [[เจ้าชายอ็องรี เคานต์แห่งปารีส]] (เกิด 14 มิถุนายน พ.ศ. 2476)
 
ผู้ใช้นิรนาม