ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ช่อง 7 เอชดี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
=== เปิดสถานี ===
* ปี พ.ศ. 2510 - 2523 เปิดเวลา 11.00 น. เริ่มมิวสิควีดีโอ และ เริ่มรายการแรก
* ปี พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2534 เปิดเวลา 08.00 น. 09.15 น. หรือ 16.00 น. เริ่มเคารพธงชาติ และ เปิดเพลง[[สรรเสริญพระบารมี]] และ เสียงแตรเพลงประจำสถานี (ชื่อเพลง:เพลง Mechanised Infantry March) ต่อด้วยเพลง[[มาร์ชกองทัพบก]] แจ้งรายการประจำวัน และเริ่มรายการแรก
* ปี พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 25352545 เปิดเวลา 06.3000 น. เริ่มด้วยเสียงแตรเพลงประจำสถานี ต่อต้วยเพลง[[มาร์ชกองทัพบก]] แจ้งรายการประจำวัน และเริ่มรายการแรก
* ปี พ.ศ. 25352545 - พ.ศ. 25432548 เปิดเวลา 05.3000 น. เริ่มด้วยเสียงแตรเพลงประจำสถานี ต่อด้วยเพลง[[มาร์ชกองทัพบก]] แจ้งรายการประจำวัน และเริ่มรายการแรก
* ปี พ.ศ. 25432548 - พ.ศ. 2553 เปิดเวลา 04.35 น. เริ่มด้วยรายการแนะนำสินค้า เสียงแตรเพลงประจำสถานี ต่อด้วยเพลง[[มาร์ชกองทัพบก]] แจ้งรายการประจำวัน และเริ่มรายการแรก
* ปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554 ในช่วงการออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อถึงเวลา 05.00 น. หลังรายการแนะนำสินค้าจบ เปิดสียงแตรเพลงประจำสถานี ต่อด้วยเพลง[[มาร์ชกองทัพบก]] แจ้งรายการประจำวัน และเริ่มรายการแรก
* ปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557 เมื่อถึงเวลา 05.00 น. หลังรายการแนะนำสินค้าจบ เปิดเพลง[[สรรเสริญพระบารมี]] และ เสืยงแตรเพลงประจำสถานื ต่อด้วยเพลง[[มาร์ชกองทัพบก]] แจ้งรายการประจำวัน และเริ่มรายการแรก
200

การแก้ไข