ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าไชยสงคราม (สมพมิตร ณ เชียงใหม่)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 8078153 สร้างโดย 61.227.155.101 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== พระประวัติ ==
'''เจ้าไชยสงคราม''' หรือ '''เจ้าสมพมิตร ณ เชียงใหม่''' <ref>[http://www.thainews70.com/news/news-culture-arnu/view.php?topic=78 ย่านท่าแพ]</ref><ref>[http://www.globalgroup.in.th/encyclopedia_lanna.html คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ , นาวาอากาศเอก. '''เจ้านายฝ่ายเหนือ'''.]</ref><ref name="ข่าวตาย">ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2474/D/1889_1.PDF ข่าวตาย], เล่ม ๔๘, ตอน ง, ๓๐ สิงหาคม ๒๔๗๔, หน้า ๑๘๙๒-๓</ref> เกิดประสูติปี พ.ศ. 2408 เป็นโอรสในเจ้าน้อยรศ ณ เชียงใหม่ (โอรสในเจ้าอุปราช (หน่อคำ ณ เชียงใหม่), เจ้าอุปราชนครเชียงใหม่ และเจ้าหญิงบุนนาค) กับ เจ้าเอื้องผึ้ง ณ เชียงใหม่
 
เจ้าไชยสงคราม สืบเชื้อสายโดยตรงจาก[[พระยาธรรมลังกา]] เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 2 และ[[พระยาคำฟั่น]] เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 3 และมีศักดิ์เป็นราชปนัดดา (เหลน-ปู่ทวด) ใน[[พระเจ้ามโหตรประเทศ]] เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 5
เจ้าไชยสงคราม เคยได้เข้าเฝ้าถวายเครื่องบรรณาการ พร้อมกับ[[เจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์]] พร้อมกับ เจ้าราชภาคินัย [[เจ้าราชวงศ์ (เลาแก้ว ณ เชียงใหม่)|เจ้าน้อยเลาแก้ว]] เจ้าน้อยเมืองชื่น และเจ้าน้อยวุฒิวงษ์ ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2447<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2447/028/478_2.PDF เจ้าประเทศราชเฝ้าถวายเครื่องราชบรรณาการ เจ้านครเชียงใหม่ เฝ้าถวายต้นไม้ทองเงินเครื่องราชบรรณาการ]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 21 ตอนที่ 28 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2447 </ref> ตามราชประเพณีที่ประเทศราชต้องส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทอง และเครื่องราชบรรณาการไปยังกรุงเทพฯ ทุกๆ 3 ปี หรือทุกปี เพื่อแสดงความสวามิภักดิ์และการยอมเป็นเมืองขึ้น ซึ่งนับเป็นการถวายเครื่องราชบรรณาการครั้งสุดท้าย <ref>[http://emuseum.treasury.go.th/article/238-goldtree-a-sivertree.html ต้นไม้ทอง ต้นไม้เงินสมัยรัตนโกสินทร์]จาก ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ</ref><ref>วรชาติ มีชูบท, ''เจ้านายฝ่ายเหนือ และตำนานรักมะเมียะ'', กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, หน้า 35</ref>
 
เจ้าไชยสงคราม ป่วยเป็นลม ถึงแก่กรรมพิราลัย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2474 สิริอายุได้ 66 ปี <ref name="ข่าวตาย"/>
 
== ครอบครัว ==
เจ้าไชยสงคราม มีชายา 1 ท่าน และหม่อม 2 ท่าน มีบุตรรวมโอรส ธิดาทั้งหมด 11 คนองค์ ดังนี้
; เจ้าศรีนวล ณ เชียงใหม่
# เจ้าหน่อคำ ณ เชียงใหม่
49

การแก้ไข