ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ช่อง 7 เอชดี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
=== ภาพทดสอบ ===
* ปี พ.ศ. 2510 - พ.ศ. 2525 ภาพทดสอบจอสีฟ้า
* ปี พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2537 ภาพทดสอบ FuBK (ใช้เฉพาะ [[ASEAN News Trade]])
* ปี พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2553 ภาพทดสอบ [[พีเอ็ม 5544]] (สร้างโดยเครื่องทำภาพทดสอบจาก[[ประเทศโปแลนด์]]ซึ่งใช้ในช่อง TVP)
* ปี พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีภาพทดสอบ (ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องในการออกอากาศ จะใช้ภาพทดสอบเป็นภาพสัญลักษณ์ของทางสถานี)
7,761

การแก้ไข