ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าจามรีวงศ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
}}
 
'''เจ้าจามรี ณ เชียงใหม่''' หรือ '''เจ้าจามรีวงศ์'''<ref name= "ราชกิจจานุเบกษา">{{cite journal|journal= ราชกิจจานุเบกษา |volume= 43 |issue= 0ง |pages= 3994 |title= พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญฝ่ายหน้า |url= http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2469/D/3994.PDF |date= 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469 |language= ไทย }}</ref><ref>''ตำนานพระธาตุดอยสุเทพ''. พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าหญิงจามรีวงศ์ ท.จ. ปีมะเส็ง พ.ศ. ๒๔๗๒. พระนคร:โสภณพิพรรฒนากร. 2472</ref> (บ้างสะกดว่า '''เจ้าจามรีวงษ์''')<ref>{{cite journal|journal= ราชกิจจานุเบกษา |volume= 17 |issue= 35 |pages= 500|title= พระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายน่าแลฝ่ายใน |url= http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2443/035/500_1.PDF |date= 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2443 |language= ไทย }}</ref> เป็นภรรยาอัครมเหสีใน[[เจ้าแก้วนวรัฐ]] เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 9 และเป็นพระมารดาในเจ้าศุขเกษม ซึ่งถูกกล่าวถึงในบทเพลง ''"มะเมียะ"'' ของ[[จรัล มโนเพ็ชร]]
 
== พระประวัติ ==
เจ้าจามรี ทรงดำรงตนในฐานะพระภรรยาของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่อย่างไร้ที่ติ ไม่ทรงถือพระองค์ และยังทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอ<ref name=cmi/><ref name= "พายัพ"/>
 
เจ้าจามรี ถึงแก่อนิจกรรมพิราลัยที่คุ้ม[[เจ้าราชบุตร (วงษ์ตวัน ณ เชียงใหม่)]] เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2472 อัฐิของแม่เจ้าบรรจุที่[[กู่เจ้านายฝ่ายเหนือ|กู่ของราชตระกูล ณ เชียงใหม่]] ที่วัดสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่<ref name="พายัพ">{{cite web |url=http://lib.payap.ac.th/webin/ntic/Homepage/webdocument/person/a000016.pdf|title=แม่เจ้าจามรี ณ เชียงใหม่|author= |date=|work= |publisher=หอสมุดมหาวิทยาลัยพายัพ|accessdate=26 ธันวาคม 2556}}</ref>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
49

การแก้ไข